تبلیغات
استقلال ابی - ساعد آندرانیک تیموریان شکست

ساعد آندرانیک تیموریان در بازی با کره شکست و اصلا مشخص نیست که این شکستگی تا چه مدت او را از میادین فوتبال دور خواهد کرد.؛آندو که در نیمه اول با مصدومیت روبرو شد و برای دقایقی از بازی بیرون رفت با شکستگی ساعد دست روبرو شده است.

این اتفاق در حالی افتاده است که به نظر می رسد این شکستگی در همان برخورد نیمه نخست گریبان آندو را گرفته باشد.هنوز پزشکان تیم ملی اظهار نظری در این مورد نکرده اند و مشخص نیست که این آسیب دیدگی تا چه اندازه آندو را از میادین فوتبال دور نگه خواهد داشت.