تبلیغات
استقلال ابی - قول ورزشی رییس جمهوری منتخب
شنیده هاحاکی از آن است که محسن مهرعلیزاده، مصطفی هاشمی طباء و سعید فائقی گزینه های اصلی دولت یازده برای حضور در راس وزارت ورزش و جوانان هستند.

دکتر روحانی درباره مشلات ورزش گفت: مشکل اصلی ما ، فقدان سیستم در ورزش است و ایجاد نظام باشگاه داری می تواند این مشکل را حل کند. برنامه شما در این باره چیست؟

رییس جمهوری منتخب همچنین با اشاره به دیدار حساس ایران و کروه جنوبی اظهار داشت: اولا برای تیم ملی آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. همچنین یادآور می شوم که در بخش ورزش اقدامات زیادی انجام شده و نواقص زیادی هم دارد و من قول می دهم که مساله ورزش را نه فقط یه عنوان ورزش که به عنوان سلامت جامعه و غرور ملی تقویت کنم.

شنیده های خبرنگار ورزشی ایران حاکیی از آن است که محسن مهرعلیزاده، مصطفی هاشمی طباء و سعید فائقی گزینه های اصلی دولت یازده برای حضور در راس وزارت ورزش و جوانان هستند.