تبلیغات
استقلال ابی - حدس ترکیب تیم ملی از روی رنگ کاورها

فوتبال ایران

آنچه از این عکس ها بر می آید نیمکت نشینی محمدرضا خلعتبری است ، ستاره بازی قبل که لابد کی روش او را به عنوان موج تازه برای فشار روی دروازه کره در نیمه دوم به زمین خواهد فرستاد.
او البته در تصاویر آشکارا دلخور به نظر می آید ، اما این برای هر فوتبالیستی طبیعی است ، به خصوص کسی که در ساقهایش یک انگیزه فوق العاده دارد برای آنکه اسم خود را در همه تاریخ فوتبال ایران براق کند .
با عکسهای این بازی درون تیمی همراه باشید .